Top 4 máy quét mã vạch tính tiền tốt nhất dành cho siêu thị

01/02/2021 Đăng bởi: ht vietnam

Máy quét mã vạch tính tiền (hay còn được gọi là máy quét giá, máy check mã vạch, máy quét barcode, máy POS...) là thiết bị được sử dụng để chụp và đọc thông tin điện tử được mã hóa trong mã vạch. Bộ đầu đọc mã vạch bao gồm máy quét, bộ giải mã và cáp USB để kết nối đầu đọc với máy tính hoặc máy bán hàng. Đầu đọc mã vạch là bộ phận chụp và giải mã mã vạch thành số hoặc chữ cái, sau đó dữ liệu được giải mã sẽ được gửi đến máy tính để ứng dụng phần mềm có thể hiểu được dữ liệu.

Có thể hiểu đơn giản rằng: Khi tính tiền, máy quét mã vạch đọc dữ liệu từ mã vạch được gắn trên sản phẩm, hàng hóa... sau đó giải mã, chuyển chúng thành các dãy kỹ tự chữ và số. Dữ liệu được giải mã sẽ được chuyền về phần mềm tính tiền (phần mềm bán hàng) trên máy tính hoặc máy bán hàng của cửa hàng.  Tiếp đó phần mềm sẽ đọc những dữ liệu được chuyển hóa tương ứng của sản phẩm/hàng hóa và trích xuất ra kết quả hiển thị chính xác: Giá sản phẩm, số lượng tồn kho, thông tin sản phẩm (size, khối lượng, màu sắc)...

  • Phân loại máy quét mã vạch tính tiền 

- Phân loại máy check mã vạch theo công nghệ:  Laser, CCD, Imager
- Phân loại máy quét mã vạch theo công dụng: 1D, 2D
- Phân loại máy quét mã vạch tính tiền theo cấu tạo: Máy cầm tay, máy để quầy, máy không dây, máy quét cố định, máy quét di động, máy quét tự động

Viết bình luận của bạn: