Thông số chọn lọc
Không có thuộc tính

Phụ kiện mã vạch

Cung cấp phụ kiện mã vạch các loại từ máy in, máy quét, đầu đọc mã vạch giá cả hợp lý, chất lượng được bảo đảm.

By Bùi Ngọc Tuyền
Phụ kiện mã vạch Peel & Present
Phụ kiên mã vạch Peel & Present

Xem giá
Phụ kiện mã vạch Cutter
Module thông dụng, tiện lợi nhất. Rất hữu ích cho các dây chuyền dán nhán tự động, đơn vị sản xuất khối lượng lớn cần tối ưu quy trình dán nhãn sản phẩm.

Xem giá
Phụ kiện mã vạch Internal Rewind
Phụ kiện mã vạch Internal Rewind

Xem giá
Phụ kiện mã vạch Linear Scanner
Phụ kiện mã vạch Linear Scanner

Xem giá